Wednesday, 15 August 2012

Sa Filipino

Para sa Buwan ng Wika, Agosto, magbabahagi ako ng ilang nobela/aklat na isinulat at inilimbag sa wikang Filipino. Sa parehas na wika ko din isusulat ang mga review. Ito ang aking paraan upang bigyang importansya at pansin ang wika na tumutulong bumuo ng literatura at kulturang Filipino.

(For the month of August, I will share novels/books written and printed in Filipino language. Reviews will be written in Filipino. This my way of giving importance and recognition to the language that helps build Philippine literature and culture.)

No comments:

Post a Comment